Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

VOLBY DO VÝBORU SDH RYCHNOV - 2015

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni se domluvit na členech výboru, je to poslední pokus, aby se ze sobotní valné hromady nestala fraška. Prosím o vyplnění tohoto formuláře. Tento dotazník je anonymní a výsledky rozešlu všem, kdo o ně bude mít zájem. Výsledky jsou jen pro orientaci ve vašich názorech, né ostré volby ! Sloupec Vaše volba je povinný, sloupec alternativa je dobrovolná, záleží na Vás. Prosím o odeslání pouze jednoho formuláře, proto si to prosím před odesláním promyslete. Kandidáti jsou seřazeni podle abecedy, a jsou vybrání ze seznamů členů, kteří se aktivněji podílejí, nebo podíleli na chodu SDH. Kdo bude chtít přesné výsledky, pošlete mi email na kuba.vavros@gmail.com, nebo sms na 773744991. Konec ankety je ve čtvrtek 5.2.2015 v 15:00. Od 19:00 bude v hasičárně schůze, kde výsledky přinesu, proto Vás prosím o účast.  Děkuji Vám za čas věnovaný této anketě Jakub Vavroš

Ještě jedno pro ty z Vás, co se cítí nabídkou jmen limitování, nebo diskriminování.... dole je políčko Případný jiný návrh, nebo sdělení. Využijte toho a hlavně využijte možnosti říct svůj názor osobně ve čtvrtek. Ikdyž je hokej.

Vaše volba

Alternativa

Starosta

Náměstek starosty

Velitel

Náměstek starosty

Zástupce velitele

Strojník

Jednatel

Hospodář

Člen výboru

Referentka žen

Referent mládeže

Člen výboru

Člen výboru

Případný jiný navrh, nebo sdělení

Jste si volbou jisti?